Pochvalte kytky, když kvetou, poděkujte stromům na procházce, že rostou,
těšte se ze zpěvů ptáků, že je můžete ještě slyšet..
je mnoho a mnoho krásy na Zemi a můžeme ji denně rozšiřovat svým přispěním.

Květen 2015

Labyrint světa a ráj srdce

26. května 2015 v 2:04 | LoV. |  Mystika


JAN AMOS KOMENSKÝ


to jest:

SVĚTLÉ VYMALOVÁNÍ,

kterak v tom světě a věcech jeho

všechněch nic není než matení

a motání, kolotání a lo-

potování, mámení a

šalba, bída a tesk-

nost, a naposledy omrzení všeho

a zoufání; ale kdož

doma, v srdci svém sedě,

a jediným Pánem Bohem se

uzavírá, ten sám k pravému a plné-

mu mysli upokojení a radosti že přichází.


Pozn.: kde není kvůli srozumitelnosti potřeba, nebudu text Komenského měnit a nechám ho v líbivé staročeštině. Doufám, že i mnohým hledajícím přinese mír v duši a mír do života. Opis je věrný dle knihy vydané nakladatelstvím Kalich - Praha r. 1948.

(myšlenky si nepřivlastňujeme, předáváme dále, aby co nejvíce lidí se dostalo konečně k vzácným a dlouho utajovaným mystickým dílům!)


Eccles 1.14.

Viděl jsem všecky skutky,

kteréž se dějí pod sluncem, a aj. všecko

jest marnost a trápení ducha.


I, liber, in lucem, rigidi secure Catonis,

I labyrinthaeis currere docte viis.

Cumque viis, dic: Optime lector!

Ex me supremum non nisi disce bonum.


M.Gerorg.Colsinius.