Pochvalte kytky, když kvetou, poděkujte stromům na procházce, že rostou,
těšte se ze zpěvů ptáků, že je můžete ještě slyšet..
je mnoho a mnoho krásy na Zemi a můžeme ji denně rozšiřovat svým přispěním.

Únor 2013

ANU - API

5. února 2013 v 1:19 | LoV. |  Mystéria

ANU - (skrt.) atom, přívlastek Bráhmův, který je právě tak atomem jako nekonečným vesmírem.

ANU - nejvyšší božstvo chaldejsko-asyrské, "Král andělů a duchů, vládce města Erechu". "Bůh nebe a podsvětí". Jeho symbolem byla hvězda a kříž maltézské formy. Synem Anuovým byl Vil-han, bůh ohně. Anu nazýván je též Belem.

ANUBHAVA - (skrt.) zkušenost.

ANUBIS - bratr egyptského boha Osirise. Průvodce mrtvých do podsvětí před Osirisův soud. Zpodobňován proto jako věrný průvodce s lidským tělem a psí hlavou.

ANUPADAKA - (skrt.) "bez formy, bez rodičů". Název pro některé bohy, kteří neměli předků, ale také název druhé světové úrovně.

ANUKET - (eg.) bohyně krajiny nilských kataraktů = vodopádů.