Pochvalte kytky, když kvetou, poděkujte stromům na procházce, že rostou,
těšte se ze zpěvů ptáků, že je můžete ještě slyšet..
je mnoho a mnoho krásy na Zemi a můžeme ji denně rozšiřovat svým přispěním.

Červen 2012

AND - ANDR

1. června 2012 v 18:16 | LoV. |  Mystéria

ANDĚL - je vyšší duch, jakýsi střední člen mezi člověkem a Bohem. Anděly zná celá řada náboženství, jak indické, tak perské. Islám o nich tvrdí, že byl stvořen člověk z hlíny, oni z ohně. Katolická církev rozeznává desatero kůrů (sborů) andělů. První jsou Cherubové, osmí Archandělé.

ANDĚL STRÁŽCE - podle katolických a okultních názorů má každý člověk svého anděla strážce, který ho k dobrému ponouká a před zlem a nebezpečím chrání. Mimo to vykonává funkci anděla strážce nezávisle na něm - člověku a nezávisle i na jeho vnitřním Božském "", jež je v každém člověku.

ANDĚL PÁNĚ - katolická modlitba ze třináctého století, skládající se ze tří žalmických veršů a tří zdrávasů.

ANDRAS - zlý démon jezdící na vlku, jež má tělo andělské, ale hlavu soví.

ANDREW JACKSON DAWES - otec spiritismu. Narozen r.1826 v státu New Yorku, zemřel r.1910. Veliký jasnovidec a psychický lékař, který přímo viděl u chorého původ nemoci a poznal tak léčebné prostředky. Začal psát mediumisticky a sestavil spiritistickou teorii o původu světa a o soustavě duchovních bytostí. Spojil se s rodinou Foxovou, u níž se projevovalo tajemné klepání a založil spiritistické hnutí. Z Ameriky přešel spiritismus nejprve do Anglie, kde i královna Viktorie se stala jeho horlivou členkou. Z vynikajících děl Dawesových jsou: "Základy přírody a její božské zjevení" a "Pohledy do naší nebeské vlasti".

ANDROID - (viz také hesla Homunculus a Golem). Android je umělý člověk. O Albertu Velikém se tvrdilo, že sestrojil androida, který tak unavoval svými řečmi jeho žáka sv. Tomáše Aqinského, až ho T.A. holí rozbil.