Pochvalte kytky, když kvetou, poděkujte stromům na procházce, že rostou,
těšte se ze zpěvů ptáků, že je můžete ještě slyšet..
je mnoho a mnoho krásy na Zemi a můžeme ji denně rozšiřovat svým přispěním.

Prosinec 2011

Od ALH - včetně ALCH

17. prosince 2011 v 14:04 | LoV. |  Mystéria
ALHIM - viz Elohim.

ALCHYMIE - arabsky Ul-Khémi (chemie přírody), řec. chemeia. Prastará věda, známá Indům, Babyloňanům, Egypťanům, Řekům. Přejata Araby a jimi do Evropy přenesena. Zabývá se přeměnou nehodnotných kovů v kovy ušlechtilé. Původ její připisuje se eg. bohu Thotovi, později známému jménem Hermes. Základní alch. myšlenkou bylo, že kovy mají duši a tělo jako lidé, kterážto duše je všem kovům společná. Egypťané za tuto duši považovali olovo a jmenovali ji podle boha Osirise, Osiris. Tato duše (prima materia) musela být něčím navázána, aby byl získán ušlechtilý kov, stříbro nebo zlato. Onen záhadný prostředek, který měl způsobit tingování nebo transmutaci obyčejných kovů, byl zván elixírem, tinkturou, kamenem mudrců. Tento kámen měl moc uzdravit neušlechtilé kovy a byl také považován za universální lék pro tělo, ale i pro duši.
Potřebnými přípravky při transmutaci (přeměně) byly Merkur filosofický, rtuť, která však nebyla totožná se rtutí běžnou, dále síra, také od naši odlišná a jako třetí byla sůl. Vlastní alch. práce sestávala z několika stupňů: a) Vyčištění materie či rozpuštění na vodu. b) Zhojení, poněvadž vše musí shnít, aby to bylo k novému zrození připraveno. c) Obmytí, to je zbavení všech nečistot. d) Koagulování, to je sražení tekutiny v pevnou hmotu, obyčejně v prášek. e) Kalcinování, dříve zvané zvápnění, což je okysličování kovů žíháním a poslední úkon sublimace, což bylo chemickým oddělením prchavých látek od neprchavých, při čemž produkt na rozdíl od destilace, kde je tekutý, byl při sublimaci pevný.
Při postupu zde uvedeném látka měnila barvy, z nichž tři byly nejdůležitější; černá (havran), bílá (orel), červená (lev).
Postup alchymistický značil zároveň cestu mystickou, při níž je člověk vnější přeměněn na člověka vnitřního, spojeného s Bohem. Proto také žádný alchymista nemohl dosáhnout cíle, dokud sám nedosáhl nejvyššího stupně zasvěcení. Rozluštění starých alchymistických návodů provedl Američan Hitchcock (viz Hitchcock). Všecky alch. knihy jsou totiž psány nesrozumitelně, protože jsou plny symbolů a náznaků. Kovy v alch. jmenované značí planety, jichž podle názoru starých učenců bylo 7, počítaje v to i slunce a měsíc. Slunce značí zlato, Luna je stříbro, Merkur rtuť, Venuše měď, Mars železo, Jupiter cín a Saturn je olovo.
Ze starých alch. spisovatelů dlužno uvést aspoň následující jména: Řek Zosimus Panoper, Aneas Gazeas v VI. st.př.Kr. Arab Geber, Mistr Raimond Lullius, adept Lascaris, Ireneus Philaletha, Michael Sendivoj, Mikoláš Flamel, Albertus Magnus, Jan Křtitel van Helmont, Jan Isak Holland, Seton Alexander aj. (viz jednotlivá zde uvedená jména jako hesla).
Největším podporovatelem alchymie byl v Čechách císař Rudolf II. (viz Rudolf II.).