Pochvalte kytky, když kvetou, poděkujte stromům na procházce, že rostou,
těšte se ze zpěvů ptáků, že je můžete ještě slyšet..
je mnoho a mnoho krásy na Zemi a můžeme ji denně rozšiřovat svým přispěním.

Září 2011

Od AI - včetně AK

24. září 2011 v 19:24 | LoV. |  Mystéria
AIGLE - viz Hesperidky.

AIN SOPH - (hebr) neomezenost. Podle kabaly značí Ain soph emanující a rozšiřující se Božství.

AIONOVÉ - viz heslo Aeoni.

AITAREYOPANISCHÁD - (skrt) jedna z Upanišad.

AJNANA - (skrt) Nevědění, Ajnâni (čti adžnáni, znamená bezbožný).

AJUYAHITA - byla podle tibetské mythologie bílá dcera žlutých rodičů, symbol panenství, pramatka bílé rasy.

AKACIE - její ratolest, symbol mistrů zednářských, symbol zasvěcení.

AKASA - (skrt) velmi jemná nadsmyslná duchovní látka, pronikající celým vesmírem. Značí též vesmírový prostor. Viz heslo Tattvy.

AKIBA BEN JOSEF - učený izraelský rabi z konce I. a II. st. po Kr. O něm praví Židé, že co Mojžíšovi nebylo zjeveno, bylo zjeveno Akibovi. "Kdo se odchyluje od Akiby, jedná, jako by se s životem svým loučil". Připisuje se mu, že byl autorem jedné ze dvou částí kabaly, a sice knihy stvoření Sefer Jesirah. Byl ve 120. roce věku svého umučen Římany, když se byl přidal k povstání proti nim, vedenému falešným mesiášem Bar Kochbou. Počítán je mezi židovské mučedníky.