Pochvalte kytky, když kvetou, poděkujte stromům na procházce, že rostou,
těšte se ze zpěvů ptáků, že je můžete ještě slyšet..
je mnoho a mnoho krásy na Zemi a můžeme ji denně rozšiřovat svým přispěním.

Srpen 2011

Šabd - rozbor

1. srpna 2011 v 22:32 | LoV. |  Takový sen
Někdy se denní a noční bdění podobají. Když je člověk dost zahloubán a koncentrován, ztrácí kontakt s realitou a vidí obrazy v sobě, zatímco vně vnímá málo až vůbec.
Tady dochází při úporném přemítání nad slovy a hledáním a srovnáváním výroků řečníka a tezi v Bibli k probuzení podvědomí. Sama duše dává a pomáhá najít odpověď. Ozve se, když je intenzita soustředění obrovská. Její obraz uvnitř splývá s realitou vně, a pak to vypadá jak popisuji.
Jistě že tam nestal na pódiu duch a nevisely kůly. Ale vnitřní odpověď v podobě známých symbolů, propojená s viděnou realitou a doplněna pocity vede k odpovědi, kterou člověk právě hledá, pakliže jeho práh mezi vědomím a nevědomím je pružný a vycvičený denodenním cvikem (meditace atd..).
........
Tyto rozpojené kůly jsou dvě břevna a můžeme je dát na sebe jako kříž, nebo je nechat jako svislý kůl a příčnou opěru pod chodidla. Jde o to, že na detailu až tak nezáleží, ale záleží na obsahu sdělení. My tady na zemi jsme v zajetí hmoty a můžeme si ji symbolicky naznačit "křížem" - mám to ale kříž se zaopatřením aj. Můžeme si naznačit tyto potřeby a starosti i kůlem zabodnutým do Země, který ji probodává, trápí a tlačí... velice mi to leží na myli, bodá mne až u srdce když mám takové a onaké obavy a starosti a zítřek..
..........
Toto mé přemítání v čase přednášky, doplňuje ukazující postava - aby nebylo pochyb, že duchovní odpověď přišla a že se týká jeho, řečníka.
Velmi nepříjemný pocit plný obav a vyvolávající odpor znamená, že ne vše, co si interpretuje přednášející dle sebe, je správně vyloženo.
..........
Ale dav je okolo v pohodě. Pro ně takto viděná pravda stačila.
Ovšem pro jiné rozvinutější duchy může být taková pravda cestou, která je srazí dolů, tam kde už kdysi dávno byli. Takoví už nepotřebuji společenství lidí se stejnými názory, protože oni sami jsou odolní, nepotřebuji se spolčovat, aby se cítili pevně v kramflecích, protože ty vede jejich Já. Pravdy mají v sobě, poznají je od jiných argumentů naprosto neomylně a nemusí je sdílet s davem. Protože není pravdou, že většina musí mít pravdu.
Naopak - géniem je jeden z mnoha,
- mystikem je jeden z mnoha
rozvinutí jsou zdá se sami, ale ve Skutečnosti, kterou nevidíme, jsou spjati s vyššími úrovněmi, ty jim pomáhají; tedy zdaleka nejsou sami, jen očím těch druhých se to tak jeví.
[proto píše Bible: jste hluší a slepí - a myslí tím duchovně slepí, hluší, chromí]