Pochvalte kytky, když kvetou, poděkujte stromům na procházce, že rostou,
těšte se ze zpěvů ptáků, že je můžete ještě slyšet..
je mnoho a mnoho krásy na Zemi a můžeme ji denně rozšiřovat svým přispěním.

Květen 2009

Zelená - sk. 2.

30. května 2009 v 23:59 | LoV. |  Esoterika

Leží a vyzařuje v našem středu, tam kde máme duchovní srdce, kam rukou ukážeme při slově Já. Neukazujeme si na hlavu, že?

Tři čakry leží pod ní a tři nad ní, proto je energetickým středem. Zelená je barvou přírody, prostoru, rovnováhy, sounáležitosti, harmonie. Má klíčovanou roli v tom, jak dojít do svého středu, jak ozdravět své Já, svůj energetický střed. Je barvou Pravdy a spojuje tři spodní centra.

Teprve když člověk překoná a vyroste nad spodní tři čakry, otevírá se srdeční čakra, naše duchovní srdce.

Červená je nositelem tématu jak přežít ve hmotném světě.
Oranžová nad ni vyjadřuje témata závislosti.

Žlutá je tématem moci.

Žlutá - sk. 2.

29. května 2009 v 20:42 | LoV. |  Esoterika
Solar plexus asi 3 cm nad pupkem. Je to nervové centrum, jako křižovatka, odkud proudí energie pro a do našeho fyzického těla. Zde přijímáme v oblasti břicha také asimilujeme potravu. Toto místo mluví o schopnosti přijímat, o síle, kam jsme došli na Cestě za našim individuálním Já.
Je to také barva myšlení, moudrosti, moci. Odznaky hodnostářů a Panovníků byly vyráběny ze zlata. Lesklou žlutou dávali najevo, že se v jejich případě jedná o vysoko postavené osoby. V téže barvě byly ještě navíc i vyrobeny medaile, ozdobné masivní řetězy pro ty, kteří byli někdo v něčem, kteří dostali vyznamenání, podtrženo oněmi kovovými ozdobami, dost nápadnými a cennými.. Zlatá koruna, žezlo a jablko králů jsou královské symboly, symboly moci a organizačních schopností jedince, symboly výkonného práva a rozhodování, zákonů, zákonodárců.

Žlutá barva se pojí se s píli, houževnatosti jít krok za krokem k jasně viděnému cíli a dát tomu řád a pravidla. Dobře rozvinutý Solár bývá u schopných lidí ve společnosti, u studovaných, u lidí s vyšším IQ, u těch, kteří dosahují dobrého postavení ve společnosti, u lidí chytrých. Bývá u těch, kterým jde učení dobře a jsou i filosoficky orientováni.

Ta barva dává moc vidět pod povrch věcí. Mívá ji ten, kdo už mnoho ví a teď je schopen toto vědění sestavovat do velkých smysluplných celku. Tento komplex mu slouží zejména pro odpověď na otázku:

kdo jsem Já?

Má určitou moudrost a dovede s ní nakládat.

...
Ale když je žluté nepřiměřené množství, když vibrace v nás jsou nevyvážené vůči ostatním vlnovým délkám, pak výše psané je jenom zbožným přáním!

Negativně orientovaní "žlutí lidé" jsou velmi přísní a mají vysoké nároky na sebe i na druhé. Jsou příliš kritičtí. Vždy si najdou něco, co není dobře, protože oni to svedou snadno, žlutý člověk dobře rozlišuje. Jsou v tomto negativu a jedovatém postoji a talentu jako Slunce, které osvětluje a nalezne stíny. Žlutá špatně funguje i u takového, který se zaměřuje na každý detail. Ale on detail a drobnost odhaluje a vnímá jako závadu.

Například:
v celé místnosti je u koberce někde malý zoubek, nebo rozhozené třásně a on po něm přejde a tuto věc nepřejde! Poukáže na to... a to je dost nepříjemná vlastnost, puntičkář.
Také mají tendenci bojovat o moc nad lidmi. Oni nemají tu přirozenou autoritu, kdy vím co vím a proto si uvědomuji kolik toho nevím. Kdy se jsem si jist sebou a nepotřebuji si to vynucovat slyšet od jiných, silou a mocí.

Z nejistoty a v nejistotě se pouštějí do nesmyslných bojů o něco, co neexistuje, nebo s něčím, co je neohrožuje. Nedokážou přijmout o sobě pravdy. Nechtějí pochopit, že vlastně málo či téměř nic neví z moře vědění. Proto nápadně vnucují svému okolí to málo co ví, aby to nikdo nepřehlédl, aby byli vidět. Předvádějí že mají pravdu, bojují za ni neústupně a tím způsobem dokazují všem, že mají moc. Vlastě pravda je jen zástěrka, to oč tu jde je jejich moc, jejich vláda, vynutit si dostat se do středu pozornosti, kolikrát za každou cenu. O to jim jde. Být pupkem dění, nejlépe celého světa.

Oranžová - sk.2.

29. května 2009 v 20:39 | LoV. |  Esoterika

Ponechává si "pruhy" červené a přidává žluté. Tedy nové téma k popsanému. Oranžová vyjadřuje to, co nás příliš neobklopuje, chybějící radost.

Málokdo se už dnes umí radovat jen tak, ráno vstane a zpívá si, uklízí a zpívá, u práce zpívá - to se vytrácí, stejně jako oranžová barva z našeho života. Tato barva nás dokáže rozjasnit. O vánocích se jedí oranžové pomeranče. Je pozitivně činorodá, nebojácná. Vztahuje se k pohlavním orgánům, močovému ústrojí a sexualitě.

Odráží náš pohled na tuto oblast. Máme ho dobrý, když je funkční a naopak.
Jaké by to asi bylo, kdybychom si vymalovali ložnici oranžově …. No mluvím o tom, protože je to důležitá součást života, ehm.. sexualita.

Negativně se projeví opakem radosti: smutkem, depresemi, závislosti na něčem, strachem. Přirovnání: jako když se v plískanicích vytratí kotouč Slunce z oblohy, cítíme se posmutnělí a celkem dlouho nás to váže ke smutku, od kterého se nelze snadno odtrhnout.

O koupelnách - sen 3.komplet

27. května 2009 v 8:06 | LoV. |  Takový sen

Nějaký velký dům jako studentské koleje, je tu plno poschodí a koupelen. Jdu se koupat, ale všude jsou kluci, tak se myji u umývadla. Koupelen je na jedné chodbě, patře více, na jejich koncích. Také na obou dlouhých úzkých chodbách jsou východy ku schodištím nahoru a dolů vedoucím.

No, pak konečně v jedné je volno a tak se chci osprchovat, svlékám se, vcházím pod sprchu a stále se rozhlížím, co když se zase objeví kluci. Jak to tady funguje, všichni se tu myjí bez rozdílů pohlaví? Asi jo. Když tu klidně vchází cizí kluci a jakoby o nic nešlo, chystají se vplout pod volné sprchy také. Tak to ne. Všechno se ve mně vzbouřilo a po dlouhém hledání a nalezení si to už nenechám líbit.

Vyhnala jsem je. Odešli.

Sleduji, že je 21 h a pak 21:30 a já stále nejsem štorc se umýt, nemám objektivní možnosti. No toto..
.................
Rozbor snu:

Velká budova mnohopatrová plná mladých lidí je mi povědomá. Ale panují tu zvyky, které jsem nečekala. Jsem v jiném čase, v jiné době, než kdy jsem ji znala. Je to blízká budoucnost, vzhledem k vybavení a potřebě hygieny i vzhledem k nadhledu a přístupu k holým tělům. Posunula jsem se někam do dnešních dnů, tedy o 20 let ve své snové vizi. Mládež bydlí na ubytovnách kde je nikdo nešikanuje, není vrátný, který hlídá dívky a chlapce, aby byli zvlášť. Jde o kategorii dospělých nad 18 let v naši zemi ČR, hovoříme česky spolu.

Vize ukazovala na věk Vodnáře, kdy bude velká tolerance a nadhled, který změní úzkoprsost a přísnost i v tak intimních jevech, jako jsou společné prostory. To se dá vyčíst po praktické pozemské stránce.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Z pohledu esoterického vidíme:

Prostory mnohé pro očisty a to nejen tělesné, ale i niterné. Pohlížení na těla jako na přirozenou součást člověka, ne jako na tabu. Oni mládenci byli maličko vyvedení mým rezolutním rozhodnutím překazit jim umytí a tiše se odporoučeli. Ale to já jsem nebyla ve snu tehdy v obraze a žila jsem o 20 let zpět. Ve snu se mi ukázal čas vpřed, a já v něm měla stále staré stereotypy, tak jak nás tomu mravy tehdy naučily. Dohromady to dalo vizi změny, která nastávala kvapem. Změny postojů i společenských pravidel, jiné vnímání morálky a etiky vůbec. Otevřenost hovořit o všem a vidět vše. Žádné skrývání, upejpání a hrátky na slušňáky. To byl přežitek v minulosti a falešný. To se už dnes nenosí - tedy v té budoucnosti ve snu mi ukázané. Ta budoucnost je dnešek, 20 léta současného století, přesněji se dá odhadnout že má jít o rok tak asi 2010. Má touha ve snu, tak moc se umýt a najít si místo, kde se umyji sama a jen sebe vypovídá o tom, že mnozí budou umytí a nejen já. Nebudou hledět na detaily, na hlouposti, na podružnosti. Hledí na výsledek, očistit se kdekoliv to jde, ve skupinách. Chlapci přicházeli o více členech. Tedy se dá říct, že nastává skupinová očista. Že již se není třeba jednotlivě schovávat se svou meditaci, esoterikou a všemi "tajemnými" metodami a snahami na cestě za Poznáním, do svého úkrytu a mlčet o tom, co dělám.

Voda je symbolem citů, nejvyšší cit je Láska. Láska je Bůh. Cestou k němu nutno projít Křtem vodou, být umýt, což sprchy dobře symbolizovaly a byly jich tam celé řady, volné a dostupné pro každého, nejen pro mne.

Po tomto stupínku Vodního křtu následuje vyšší, ale to sen neukázal a proto to nezmíním.
Dnes probíhají skupinové duchovní aktivity za účelem přiblížit se k onomu něčemu Transpersonálnímu, k Tomu Tajemnému a kousek z Něj zahlédnout. Lidé se scházejí k Transmisním meditacím aj. To dokladuje vizi ve snu, že duchovní jevy budou snadno dostupné skupinkám, ne pár jedincům - a už se to děje dnes. Již jsme v té době, kam sen viděl. Jedinci zapálili pár lidí, ti vytvořili malé skupinky po celé Zemi a tyto skupinky se rozrostou na skupiny až se slijí v jedinou Jediného. Pak bude Pravé duchovní chápání toho, čemu se dnes říká náboženství a které není Pravou vnitřní niternou cestou, ale cestou zevní vnější, napodobeninou. Jako jsou příměry Ježíše pro davy. Ale pro svou skupinu učedníků nehovořil v příkladech, ale přímo v duchu.. A křtění vodou představuje očistění své emocionální stránky, svou snahou a silou. Nestačí si nechat na sebe nalít vodu, nebo se někam ponořit - je to jen příklad. Meditace a koncentrace v duchu vede k pravému Křtu když člověk dozraje. Ne dřív..

Červená barva - skupina 2.

26. května 2009 v 19:05 | LoV. |  Esoterika

Dále vám povím o barvách.

Taková barva ovlivňuje kostrč, přilehlé orgány a dolní končetiny, je zásobárnou naši energie. Není to nadarmo, když se oblékáme do červené (sportovní dresy), když chceme být aktivní, rovnou dělat a ne přemítat.

Lidé pod silným vlivem rudé barvy (např. s obsazením Berana více Planetami..) často nejprve činí a potom snad přemýšlejí.

Rozvahu a _ztrátu času_ intelektuálním lidem vyčítají. Zdá se jim z jejich naturelu, že ti druzí sedí - týká se tzv. modrých lidí.

Ta červená vibrace, kterou oni silně přijímají, jim dává jiné vnímání. Bývají dobrými organizátory, udělají to, co jiní vymyslí, přistoupí okamžitě k akci. A když mohou být akční ani je nenapadne stydět se za to, že nyní pracují na výdobytcích, na myšlenkách těch otravně pomalých, že je realizují. Vědí o sobě, že jsou těmi, kteří věci uvádějí v takovou skutečnost, kterou bude přinejmenším vidět, slyšet.. To byly pozitivní významy.

Když nebude červená vibrace v někom správně fungovat, pak se to projeví negativy. Myslí si, že oni mají vlastní jedinečný řád a svou jedinou pravdu.

Možná, že hodně pracují, což nevadí. Ale to, že také tlačí příliš na ostatní, že neovládají dobře svou energii, že jsou výbušní, že se snadno i často rozčilují se, a že dohánějí modré lidičky k zoufalství, to vadí.

Modří lidé potřebují čas a klid, přístup k práci a její výsledky nejsou od modrých lidiček hned viditelné.

Červení nevidí, že až to modří vymyslí, pak se to stihne za 5 minut. Rudý to nejprve udělá a pak zkoumá dodatečně, zda je to dobré. A pak to předělá, do toho se navzteká, pak je chyba v kladívku nebo v někom, kdo je po ruce a zase začíná znova, až to dopadne. Taková krejčí postříhá látky a zničí materiál a to je škoda. Ukvapenost a rychlosti není kvalitou a šetrnosti. Ve výsledku neušetří ani čas, protože naopak to většinou dopadne, že z 5 minuty jsou dny. Vždyť se musí jít také uklidnit a to té hloupé dřiny, která nevychází jak má, si odpočinout.

Jedna paní říkala: "já jsem byla jednou plná červené barvy, dělal jsem dcerce obléček na medvídka. Dcerka měla 3 roky a nějaký čas jsem ji to slibovala a tak jsem vzala rozhodně asi jeden metr čtvereční látky, to bylo až moc, protože medvídek byl mrňous. Něco jsem vystřihla a nesedělo to. Tak jsem poodstřihla kousek a zase ne. Celý večer jsem stříhala, i když jsem si zprvu myslela, že to spíchnu, že to bude rychle. Pořád to bylo špatně a látky začínalo být tak sotva, sotva."

To je ta akce bez přemýšlení.

Ale pak si paní řekla: "tak už stop, trochu popřemýšlej, kdo jsi, jdi si vedle pro ten metr, jak se ti nechtělo. Proměř si to vše pořádně. A pak to zvládla.

Novoroční

21. května 2009 v 0:11 | LoV. |  Prčky mrčky
Na Nový rok se vrátil manžel ze zábavy.

Žena ho hned na schodech vítá:

- kolik jsi toho vypil, ty ožralo?

- to si mám pamatovat, co bylo loni?

Zelený čtvrtek

18. května 2009 v 22:19 | LoV. |  Pitliky mitlikyTohoto dne naposledy zaznějí kostelní zvony při večerní bohoslužbě. Znovu se rozeznějí až na Bílou sobotu. Dle pověsti odlétají do Říma a jejich zvuk nahrazují dočasně velikonoční řehtačky. Dle židovských zvyklostí by se měla tento den jíst jen zelená strava, tak aby byl člověk zdráv po celý další rok...

zpracovala:
Darmar; 09.04.09, 10:26 včetně obrázku.

360. kotě

18. května 2009 v 3:44 | LoV. |  Obrázky
Darmar; 06.07.2008, 17:17

361. myška

18. května 2009 v 3:42 | LoV. |  Obrázky
Darmar; 06.07.2008, 17:17

427. pohodový

18. května 2009 v 3:40 | LoV. |  Obrázky
Darmar; 05.07.2008, 21:28

426. zdobení zvonky a růžemi

18. května 2009 v 3:39 | LoV. |  Obrázky
Darmar; 05.07.2008, 21:28

336. merci

18. května 2009 v 3:37 | LoV. |  Obrázky
Darmar; 05.07.2008, 13:29

338. jahůdka

18. května 2009 v 3:33 | LoV. |  Obrázky
Darmar; 05.07.2008, 13:29

424. šálek dobrého

18. května 2009 v 3:31 | LoV. |  Obrázky
Darmar; 05.07.2008, 13:29

657. růže ozdoba

18. května 2009 v 3:29 | LoV. |  Obrázky


Darmar; 05.07.2008, 13:29

658. sobota

18. května 2009 v 3:27 | LoV. |  Obrázky
Darmar; 05.07.2007, 13:29

420. záhonek

18. května 2009 v 3:25 | LoV. |  Obrázky
Darmar; 04.07.2008, 13:15

Jsou

13. května 2009 v 16:05 | LoV. |  Milé větičky
Jsou lidé, které milujeme -
slova která nevyslovíme -
lásky na které vzpomínáme -
radost kterou prožíváme
a přátelé na které nezapomínáme!

Gatt; 24.12.08., 15:15

Spaní

2. května 2009 v 15:32 | LoV. |  Prčky mrčky


Lékař mi říkal, že mám spavou nemoc.

- Nepřekáží ti to v zaměstnání?

Ne, pracuji jako noční hlídač na stavbě!

Strava a omyly

2. května 2009 v 15:18 | LoV. |  Pitliky mitliky
Na snížení cholesterolu - je dobrá pravidelná konzumace mandlí. lněných semínek, jablek, sóji a olivového oleje. Také zvýšit spotřebu zeleniny a ovoce. Nahradit živočišné tuky za rostlinní.

Obezitu - nezměníte náhradou živočišných tuků za rostlinné. Např. máslo na 100 gramů má asi 300 kalorií a margarín rostlinný asi 2800 kal. Smažení na oleji nesníží vliv na tloustnutí! Např. 100 g oleje jakéhokoliv a olivového jmenovitě má asi 3700 kalorií, ale 100 g sádla má méně - 3200 kalorií!

Chuť - výrobky označené light mají vliv na snížení obezity, ale chutí již jsou nevalné a např. máslo vůbec rostlinné pomazánky nepřipomínají.. Neobsahují žádný cholesterol. To je extrém, který je nevhodný - tělo určité množství potřebuje.
Olej má méně cholesterolu, ale má.

Závěr:
- pokud jste zacílení na normální stravu při nynějším běžném fyzickém vzhledu, používejte potraviny i s cholesterolem, který tělo pro stavbu buněk potřebuje.
- jestliže míníte snížit svou již existující vysokou hladinu cholesterolu a nebezpečí cévních nemocí s tím spojené, najděte si potraviny light, kdy zdraví je důležitější než chuť.
- jestliže chcete hubnout, omezte jakékoliv tuky viz. výše a přidejte cílený typ Pohybu na dané partie. Jestli chcete udržovat běžnou postavu, věnujte se chůzi - v km.. ovlivníte ku své radosti i celkové zdraví a vzhled.

a propó:
.. nečtěte, jednejte, už nic nehledejte, další články vás vyzvou k témuž, dejte se reálně do toho, vstaňte z válendy a běžte na delší procházku sám, sama anebo s pejskem, anebo s milým, prostě konečně něco udělejte prakticky.. teď hned. A prosím vás, neberte si s sebou jídlo, najíte se doma, vždyť nejsme ve válce, vždyť procházka nepotrvá věčnost a člověku hladovění občas prospěje, ale vy mít hlad nebudete, budete se "živit" krásami přírody, "stravovat" novými dojmy a ani si nevzpomenete. Procházkou se nerozumí nejkratší cesta silnicí k hospodě, ale potůlka přírodou, jejimi loukami, potoky, brouzdání v řekách i rybnících, zalehnutí do trávy bez deky, šplhání po horách, dobrodružství na lesních pěšinkách klidně značkovaných pro turisty atp., tak už běžte!