Pochvalte kytky, když kvetou, poděkujte stromům na procházce, že rostou,
těšte se ze zpěvů ptáků, že je můžete ještě slyšet..
je mnoho a mnoho krásy na Zemi a můžeme ji denně rozšiřovat svým přispěním.

Ledový vrchol - sen 2. výklad

12. března 2009 v 18:19 | LoV. |  Takový sen

Popis byl bezpochyby o snu. Nic takového účastník nezažil a ani neměl pocit dežaví. Podíváme se na 4 základní dimenze, které člověk v sobě má a které dokonce mezi vtěleními na Zem i po nějaký čas, tu a tam žije. Výjimkou je oblast Duchovní, protože to kdyby jedinkrát vědomě žil, kromě na Počátku, už by se na Zemskou pláň nedostal. Tento případ pro nás neplatí, když tady jsme. A proto je Nejvyšší Boží duchovní kvalita tak trochu v nás zakletá a žitá maličko. To je důvod, že mentální rovinu zde sloučíme s ní a popíšeme je společně.

Rovina naše pozemská, fyzická: co pro budoucnost může znamenat?
Nacházíme se někde v mladé dospělosti ženy. Má v rodině příbuzné a ti mají domky. Jsou vlastníky movitosti a nemovitosti. Nepochází z nuzných předků. Ačkoliv oni žijí postaru a nemodernizují. Má dokonce nadbytek a to značný. Plné kapsy hezkého oděvu bohatstvím překypují tak, že oděv nelze ani dopnout. Má svůj pokoj či místo v domku. Musí poslouchat a je vedena ku kázni. Až vojenským způsobem, bez vysvětlování, nedovolí si zeptat se proč, natož se vzepřít, nebo jen diskutovat o nařízeních s nimiž vnitřně nesouhlasí. V životě nebude mít nudu. Před ní je cesta na jakýsi vrchol, který s tu a tam se objevivšími "známými" nalezne a dosáhne. Půjde s nimi jen část času, jen tak daleko, jak má a bude uvažovat zrale. Nenechá se nikým strhnout do hlubin světa, nespadne dolů. Zůstane tam, i kdyby měla mít je jedny kalhoty a své přesvědčení. Lidé ji pomohou i materiálně, tu svetřík, tu slovo podpory, tu pomocná ruka a dobrá nálada, tu slovo pobídky. Je pomalá, ale vytrvalá a ke kýženému cíli dojde. Pozná ho, až na něm stane a zde zůstane. A to i sama, blízko duchovního - vysoko k nebi, v samotě .. jsou věci, které budou vždy až druhořadé.

Rovina astrální: tedy oblast pocitová v nás. Co asi nyní řeší?
Okolo mladé dospělosti je plná udušených emocionálních projevů. Skrývá je a ví, jak jsou ošemetné. Rozum a city jsou na vážkách. Kdo koho řídí. Ještě neví čemu se poddat a co následovat. Některé emoce jsou zlé. Má zlost, uvnitř zuří a vře "spravedlivým hněvem", ale člověk neví, co je spravedlivé. Má egoistický výklad toho, co se děje, zahleděna do sebe, cítí z vně nespravedlivost. Přesto věrná sobě zůstává a bez jakýchkoliv vnějších hnutí brvou jde, že učiní skutkem to, co ji uvnitř štve. Ale je vychovaná. Nedovolí si to. Když vlastní rozum selhal a neovládl její emoce, tu přichází pomoc z vnějšku, která ji uvede do správných mezí za všech okolností. Jiní lidé a v jejich světle pohledu vidí, jak trapná mohla být. Zklidňuje nitro, špatného rádce - pocitovou čili astrální po sobě zděděnou vnitřní část bytosti a nechává své tvrdohlavosti i zpupnosti, prosadit za každou cenu jakkoliv své. Klid se navrací a zuřivost přechází jako vlny po rozběsnění na oceánu naleznou klid. Musíme se řídit pozemským rozumem a být spíš rozumní, než emoční. Proto jsme dostali tělo člověka, a ne zvířete, kde hnutí citová slouží k přežití.. Není stále zle. Nálady se mění podle toho, co si přejeme. Tedy je na nás, přát si co nejméně a setrvat v klidu, který si také svobodně vybereme. Rozum je postaven nad pocity a má je uvést na správnou míru. Nemáme se chovat jako uragán, ani jako běsy..

Rovina mentálně-duchovní: jak daleko má k dosažení intuice, telepatie, tušení - coby symboly vyšší mentální mysli a pak Výš k nalezení a stanutí před Duchem stvoření..
Mentální rovina je značně vysoká kvalita a jen malinko připomíná to, čemu říkáme rozum. Není to místo, odkud náš rozum a naše myšlenky proudí k nám.
Do mysli přichází přání, kdyby někdo z této šlamastyky pomohl. Přání podpořeno nábojem emocionálním je velmi silné a jako střela proniká vysoko a jasně tam, Odkud lze pomoc obdržet, pokud je toto přání správné a v souladu s vlastní karmou. Zlepšení chování a obrácení se od sebe, od blízkých, od známých a od cizích lidí k Jedinému vede vždy k úspěchu. "Když je nouze nejvyšší, pomoc Boží nejbližší". A to je proto, že již skutečně nedoufáme v nic pozemského, co by nám pomohlo, že s celou svou bytostí se naprosto a silně, i když někdy nevědomky, obracíme tam, Kam máme. Tam, kde je Moc. Lidé jsou na stejné chabé bárce jako my a mají málo Skutečných nástrojů komukoliv pomoci, Pomoci trvale. Jakmile člověk se vším běží Nahoru, jeho cesta se mění rychle a ubírá se Tam, kam mu jeho stav věcí dovolí. Vysoko a daleko od lidí nalezne jas, čisto, bělostný kraj, jiný výhled a nadhled, přijde jasné chápaní a Mentální dary a on Náhle ví. Ví co je dobré a co ne. Tak daleko prorokuje sen v mládí již, dosažení této kvality. Ale za vše se "platí". Přátele a známé, kteří se trmácí nahoru a dolu a dolinou a jdou vřavou světa, nutno opustit a nechat je jít jinými cestami. Z mnoha lidí tento Cíl dosahuje jen jeden.. Na ledové hoře není symbolicky Nic. Nic pozemského téměř, až na to, co má žena na sobě a v kapsách. Tuto zátěž pro chvíli odložila a na Horu bělostnou a jiskřivou vstoupila bosýma a holýma nohama. Jen tak lze dosáhnout vysoko, když ač mám materiálno, vnímám jakože nemám. Hora je ledová, hladká, opatrnost je nutná! Lze snadno sklouznout anebo se zřítit. Ale lze si tu čistotu a prázdno Zamilovat.. Jakmile odejde z myšlenek vše a dostaví se prázdno, může být Mysl naplněná něčím dosud nepoznaným, nelogickým, duchovním. A tady je vhodné místo. Když přestáváme cítit své tělo, symbolika chladu a ledu, přesouváme se do meditačního stavu, kdy jsme schopni zahlédnout jiné oblasti a po potřebném úsilí i Duchovní zemi tam záblesky Věčného jasného světla uvnitř v nás hřejí nás dostatečně a vnější mráz necítíme, jsme jinde.. Známi odešli, ani záblesk pocitu nepřišel. No ať. Přijetí a smíření se situaci, ale i správné rozhodnutí v ní je potřebné. Nechává je jít, nediví se jim, nevolá na ně, neptá se kam jdou a proč tak absurdně postoupili ve svém jednání, nebojí se tu zůstat bez nich, nepropadá žádné úzkosti natož panice. Je tu, kde chtěla být a dál nic neřeší. Než dojdeme "navrchol", musíme dokázat projít náročnou oblastí nástrah, zeměmi astrálu, kde pocity a nálady a tvary a krásy i barvy jen hýří a projít a opustit tuto nádheru je velký oříšek. Ale je třeba, jinak nelze jít Výš! Být divákem a nic si nepřát, je asi nejlepší na této cestě, kterou zná Průvodce a dokáže člověka provést bez újmy. Ostatní, jež vyrazí sami, tam zabřednou - na dlouho.
Duchovní dimenze 4. ta kterou udržují věřící, ale i ateisté, neboť ji nikdy nemohou ze svého života odhodit, to by jejich těla padla jak kus masa k zemi. Mohou to říkat, ale co je Pravda neví. Nejde to zrušit věčnou energii, jas, jiskru či jak chcete: v nás.

A pokud Tam dojdeme, pak to víme jistě, že jsem stanuli před Tím, jehož naše lidské oči nevidí, uši neslyší, doteky nenahmatají.. V 1. Duchovní oblasti, u vlastního Otce i Matky, ve vlastním Domově, mezi svými, kde vládne Jedna moudrost, mysl, stála radost a naplnění..

Dokud si říkám, možná jsem to viděl, už jsem asi dost duchovní, mám asi věštecké sny, .. : tak vězte, že ne. Mám to co mi darem Bůh dá, čili já - ani ty - ani on - ani oni "nemají" nikdy NIC. My dostáváme zapůjčeno na rovině: materiální věci, astrální lásku, mentální kvalitní myšlenky, duchovní - věčnost.

Všichni jsme věční, ale ne "naše" těla. Svůj duchovní růst nelze urychlit, lze jen udělat vždy maximum toho, co považujete za správné a další věci nechat na Něm. Při velkém spěchu se může cesta velmi zkomplikovat. Ale co je to spěch. To jen neklidné lidské ego na hladině svých rozbouřených emocí chce něco a neví co. A dokud tu jsou emoce, emocionalita, nálady a pocity - tak se daleko nepohneme.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama