Pochvalte kytky, když kvetou, poděkujte stromům na procházce, že rostou,
těšte se ze zpěvů ptáků, že je můžete ještě slyšet..
je mnoho a mnoho krásy na Zemi a můžeme ji denně rozšiřovat svým přispěním.

Říjen 2008

Karma kontra afirmace

23. října 2008 v 19:28 | LoV. |  Esoterika

Za prvé - Karma je jiná věc. Proto ještě nemusíme být stále nešťastní a ubozí, Karma čili Zákony dané Bohem na nás dopadají v míře, která je pro jednotlivce únosná a nejde o nepřetržité dění.Za druhé - Zákony podléhají tomu, kdo je dal a On může člověka z nich občas vyjmout a ze své Lásky a Milosti nám mnohé ulehčit i odpustit tak, že procházíme vlastními setbami pouze v náznacích, ne naplno. Nikdy nezažíváme nic, co bychom sami nezpůsobili jiným lidem, věcem - kdykoliv v nekonečném čase zpět! To, že si nepamatujeme je pro nás jen dobře. Kdo ví, jak bychom žili, když bychom věděli, co je před námi, protože víme a vidíme co bylo za námi. Je to dar, to zapomnění a možnost nastartovat nyní Jinak.

Za třetí - ale přesto můžeme současně jít životem tak, že si o Jeho pomoc říkáme a spoléháme se na ni. Protože, ti, kteří si myslí, že žijí podle sebe, anebo si stále dokazují, že sami svůj život řídí, tak ti v tomto případě jsou Bohem plně respektováni, tedy jejich "Svobodná vůle" a samozřejmě i s důsledky s tím spojenými!.

Za čtvrté - Duchovní svět není Tam někde a Někdy či Jednou anebo Potom. Je tu, je tady stále kolem i v nás, ve všem a v každém, je stále Přítomný neznaje našeho Času a je nám také a proto stále ku Pomoci, pro Ty, kteří žijí v této myšlence, že nejsme Pozemšťané, ale že jsme děti, které na Zem přišly na chvíli a proto tu budou jen dočasně a ví, že Síla, Moc a Domov je tam, kam se budeme vracet ze současného výletu na raketě vesmírem = Zemi. A proto z Domova vždy a i te'd lze čekat veškerou Podporu. Duchovní svět nepodléhá našemu chápání času, vzdálenosti, hmotě a smyslovému tělesnému vnímání atd. Duch vnímá svými smysly, od pozemských se lišícími. Hmota není pro něj žádnou překážkou. Asi jako když nastavíme síto s oky mikrobům - nevadí jim to, ani si nevšimnou.

Za páté - všechny dimenze a to: hmotná, astrální, mentální, duchovní - jsou souběžné a prolínají se. Vyšší je kvalitnější a může ovlivnit nižší. Nejvyšší je oblast Ducha v duchovní dimenzi, čili Boha - centrum.
...........

Věty, či malé modlitbičky, přání a poděkování se nazývají AFIRMACE. Nejlepší jsou ty, které myslí na druhé lidi, zvířata a přejí jim vše dobré. Ubohé jsou egoistické - jako když si přeji drahé toalety, jídla..
****************************

Zkuste začít vnímat svůj život neodděleně a jinak. Pak se vaše životy se změní. Vaše porozumění také. Na nic nejsme sami!! Nikdo není sám. Vesmír a to i ten neviditelný je plný Bytostí a jsou tu, blíž než si můžete myslet, jsou kolem a jsou i v nás.. V našem nitru je rozměrný nevyčíslitelný nekonečný Život sám. Do něj se navrátíme, z něj jsme přišli skrz tělo matky.