Pochvalte kytky, když kvetou, poděkujte stromům na procházce, že rostou,
těšte se ze zpěvů ptáků, že je můžete ještě slyšet..
je mnoho a mnoho krásy na Zemi a můžeme ji denně rozšiřovat svým přispěním.

Červen 2008

Takový nějaký sen

23. června 2008 v 4:33 | LoV. |  Takový sen
Takový sen


Co je sen? Je velmi zvláštním stavem. Každý den se svobodně rozhodujeme, vzdát se dočasně života a jdeme si na pár hodin "umřít" světu!

Ve dne jsme obrácení vnímat více to, co se odehrává okolo nás. Jsme tím zcela pohlceni. Tuto pozornost si přednostně vynucuje pozemský život. A je to nutné. Vědomí, skrze které k nám přichází více méně silně vlivy a podněty z vně, je jako moře, jehož vlny se valí a pění a bárka-člověk musí dát svou pozornost tomuto dění z mnoha důvodů.

Ať už jsme vzhůru ve dne anebo v noci, říkáme tomuto vědomí, které nutně k interaktivnímu životu na Zemi potřebujeme, denní.

Náš periodický způsob existence střídá čas odpočinku, kdy si nejsme vědomi pozemské existence, kdyby kolem hromy padaly. Okamžikem uložení se k odpočinku, k spánku, toto vědomí ztrácí svou výlučnou denní prioritu a někam zdánlivě jakoby mizí.

Ne nikdy nemizí. Jsme součástí Vědomí, něčeho nehmatatelného, zvláštního média, které je věčné a nikdy nezaniká. Vždy bylo a bude a je.

..... "Jsem kterýž Jsem".... /Bible/ - platí-li tento výrok vždy, nemá Počátku, ani Konce! Boží slovo platí jako axiom. My je nejsme schopni dokázat ani vyloučit. Víra zde je nezbytná a dává Naději jít životem vždy přese vše dobré a hlavně horší dál a vpřed a dál ....

V této větě je obsažen i jiný hluboký smysl Tvořitele, který sám je věčný a vše z něj vycházející je proto věčné. Jak jinak!

Koincidence jsou odpovědi na Modlitby

17. června 2008 v 15:20 | LoV. |  Esoterika
Největší přesuvy v zákulisí se dějí, když je náš vnitřní neklid největší.

Zákulisí jsou roviny našeho Bytí, kam momentálně nemůžeme vědomě nahlédnout, konkrétně se ujistit tělesnými smysly, oč jde. Ale jiné "smysly" jako nekonkrétní pocity dány z roviny jiné, astrální, nás zasahují a my ačkoliv je nedokážeme konkretizovat, cítíme je. Může jít o intenzitu dění jak toho, které jako člověk bereme za příjemné, či naopak. To něco, co se na pozadí člověčí existence odehrává takto neurčitě začneme vnímat a vyšine nás to z normálního spíše hrubozrnného nevnímání, na které jsme nyní zvyklí.

Koincidence se dějí, když jsme ve stavu napjatého očekávání. Esoterika říká, že emocionální náboj a živá představa přitahuje to, po čem toužíme. Také parapsychologie to potvrzuje. Taková para - přepona pro vyjádření "divný, jiný" - psychologie je tedy divná, jiná než běžná, naznačuje, že se zabývá něčím paranormálním, tedy tak trochu nenormálním. Tak jak to nyní v lidská existenci běžně nevnímáme. Je na okraji skupiny společenských věd zvaných souhrnně psychologie. Na okraji ve smyslu dobrém. leč málo se vyskytujícím. Koincidence může záhadně a nečekaně otevřít nové dveře někam, vhled. Teprve ten, kdo ji zažije na sobě si může uvědomit, že život je více než materiální, je duchovně dynamický.

Proto se intenzivně modleme za štěstí druhých, intenzivně celou silou si přejme jen dobré.

Závěr:
Protože kdo dává, dostává........ /Bible. A všimněte si pořadí slov, není náhodné.

Léta odchází.. zkušenosti přichází

14. června 2008 v 19:54 | LoV. |  Esoterika

Léta přináší zkušenosti

*) Poznámka:
Kdysi před léty po přečtení této fantastické kvalitní knihy, zůstaly ve mně některé dojmy, o které se nyní dělím. Nejde o opisování textů, ale o vysvětlení některých úvah a pojmů, tak úplně každému ne běžných. Je to monolog nad některými jejími prognózami, které se plní a budou plnit.. to člověk pochopí, jak léta jdou.. některá stěžejní místa však musím krátce a volně, věrně jen obsahem uvést pro ty, kteří knihu nečetli apod..


Kritické množství - koincidence, které utvářejí náš život

Tajemství začíná
Bezejmenný hrdina stejnojmenného románu se náhodou setká se starou přítelkyni, když neví co se svým životem dále. Od ní se dozví o Rukopisu, který vysvětluje smysl lidské existence. V noci se mu zdá sen o povaze koincidencí, které se týkají setkání s někým, kdo má pro něj důležitou informaci. Nato odlétá pryč tam (do Peru).

První poznání
Rukopis je nalezen v Celestinských zříceninách, odtud název.
Někdy pociťujeme neklid, stísněnost, nebo pocit, že něco postrádáme. Pak nás překvapí událost, která s hledáním souvisí. Záhada Vesmíru, který nás sune vpřed, jakmile jsme bdělí a hledáme. A reagujeme!

Co je koincidence?
Pochopení koincidencí je základem Poznání, které nám ukazuje, že vesmír reaguje na naše vědomí a očekávání - vytváří "náhodné" příležitosti. Setkáváme se tak s tajemstvími života, která je mimo sféru našich logických zkušeností a uvědomujeme si jejich realitu, pokud si ji dokážeme uvědomit.
Jakmile se naučíme klást správné otázky a udržet je ve vědomí v očekávání na odpověď, pak pochopíme, že koincidence je reakcí na archetypní pohyb v hlubinách naši duše.

Podle Junga:
ve chvíli běžící koincidence dochází ke změně rovnováhy psychické energie v nevědomí a vědomí. Část energie z podvědomí se uvolní a to nás vzruší:

Přiklad:
..právě jsem ti chtěl telefonovat a ty vcházíš..

Cvičení:
Jak rafinovaná je naše nevědomá mysl, můžete poznávat sami. Pohrajte si s tzv. každodenními "náhodami". Vraťte se k nim a vzpomeňte si, co předcházelo a co následovalo.

Vzpomínejte:
Když jste se s někým domluvili, že něco proberete. Pak přišel někdo další, nebo právě u sousedního stolu, anebo v TV, anebo na přednášce jste se dověděli správnou odpověď. Vy A a domluvený jedinec B jste oba spustili běh dění, na které pro vás Vesmír zareagoval v odpověď a "dohodil" vám dvěma potřebnou odpověď jakýmkoliv na Zemi možným způsobem, jež zvolil Vesmír sám. Vaše přání po odpovědí však muselo být hodně intenzívní!

....................................................................................................... C - příčiny a následky
. . . . . . . +
A -cesta příčiny a následku . . . =
+
B - příčiny a následky . . . . =
A + B = C
A a B se domluví a kauzálně - logicky se sejdou k projednání záležitosti. Ale C jim nevědomky volá, že má něco o tématu, aniž ví, že se o něj zajímají - akauzálně (nelogicky) synchronizmus.
V daný čas zcela nepochopitelně se nějak do toho vmísí přesně to potřebné = Synchronismus.

Celestinské proroctví říká

8. června 2008 v 11:11 | LoV. |  Esoterika
Celestinské proroctví /podle: James Redfield a Carol Adrienne/


Devět poznání

1. Kritické množství - jedinců se duchovně probouzí.
(je minimálně potřebné, aby ovlivnilo ostatní "spící")

2. Prodloužená přítomnost - nový a úplnější světonázor nám ukazuje skutečný smysl života a povahu vesmíru.
(jak vidíme, věk života se prodloužil)

3. Záležitost energie - uvědomujeme si, že nežijeme v materiálním světě, nýbrž ve vesmíru dynamické energie, vše je posvátné pole, kam člověk soustředí pozornost, tam jde jeho energie a ovlivňuje ostatní.
(známe a stále častěji užíváme tady se valí energie, z něho vyzařuje síla, radost..)

4. Boj o moc - je způsob, jak druhé nutíme, aby nám věnovali pozornost a tím energii, je to oslabuje a odporují, to je příčinou všech mezilidských konfliktů.
(opak vyzařování lásky je když nás někdo vysává, aniž bychom chtěli vydávat, tím nás oslabí, některé)

5. Poselství mystiků - nejistota a násilí končí, když jsme spojení s Já v nitru, to se projevuje optimismem, živostí a pocitem lásky ke všemu, bez spojení je to předstírané.
(nehybný pokoj je tam, kde je Bůh)

6. Překonání minulosti - manipulaci s druhými si můžeme uvědomit, když jsme ve stresu, jakým způsobem je okrádáme o energii. Jakmile si to uvědomíme, spojení s Já se stane stálejší a objevíme svou vlastní Cestu a poslání, jak přispět světu.
(utápět se v sebelítosti a otravovat vzduch druhým nám dočasně pomáhá, to je sobecké a zbytečné)

7. Zapojení do proudu - pochopením poslání sílí proud koincidencí (blahých shod), které nás vedou k cíli. Hledáme odpovědi a poté nás sny, intuice a moudrost druhého synchronicky potkává.
(kdo je laxní, se zpožďuje za většinou)

8. Mezilidská etika - výskyt rozhodujících koincidencí zvýšíme, když se každého člověk pokusíme povznést, v romantických vztazích však pozor na ztrátu vnitřního spojení. Dětem tak poskytujeme bezpečí a prostor k růstu. Tím, že vnímáme krásu každého člověka, zvyšujeme pravděpodobnost, že uslyšíme synchronické poselství.
(právě jsem na Tebe myslel, také jsem to chtěla udělat..)

9. Vznikající kultura - rosteme ku stále vyšším energetickým stavům, až se tělo promění v duchovní formu a tato dimenze se spojí s posmrtnou, která ukončí koloběh rození a smrtí.
(pomalé vibrace registrujeme našimi smysly, čím jsou vyšší, tím více nám "mizí")

Vysvětlení, nakopnutí pro rozvinuté, uvedené v závorkách přidáno autorem LoV.